Användarpolicy

Allmänt om hur BytaBank.se fungerar

Den här användarpolicyn beskriver under vilka villkor man använder tjänsten som erbjuds på http://www.bytabank.se (”Siten”). Siten ägs av Servicestart AB och drivs i samarbete med Servicestart Sverige AB, organisations nr. 556670-4564, (”Servicestart”). Servicestart erbjuder en kanal genom vilken Användaren sätts i kontakt med intresserade leverantörer. Det är gratis att anmäla förfrågan som Användare av tjänsten. Leverantörer som ansluter sig till tjänsten betalar en avgift för att kunna kontakta Användaren. En förfrågan stängs automatiskt om fem leverantörer kontaktar Användaren genom systemet. Användaren har ingen förpliktelse att anlita någon av de leverantörer som visar intresse för förfrågan.

 

Hantering av information på webbplatsen

Servicestart är personuppgiftsansvarig. När du registrerar en förfrågan på Siten gör du det möjligt för tjänsteföretag att kontakta dig för att ge dig kostnadsförslag på den tjänst din förfrågan avser. Din kontaktinformation kommer att visas för de leverantörer som är intresserade av uppdraget och som betalar en mindre avgift. Du kan själv stänga din förfrågan utan dröjsmål via ditt konto på Servicestart så fort du inte önskar fler kostnadsförslag. Om du inte själv stänger din förfrågan kommer det ske automatiskt om maximalt fem tjänsteleverantörer svarar på din förfrågan genom Servicestarts system eller datum för senaste projektstart passeras. Förutom intresserade leverantörer kan även Servicestart kontakta dig för att informera dig om ny information rörande din förfrågan, för att be dig betygsatta den leverantör du eventuellt valde eller för att informera om nyheter rörande Servicestarts tjänster eller erbjudanden från någon av våra partners.

 

Övrig användarinformation

Den information som Användare och Leverantören registrerar på Servicestart samlas i en databas som Servicestart AB äger. Förutom kontaktuppgifter (se hantering ovan) sparas information om din förfrågan som t.ex vilken tjänst din förfrågan gällde och vilka leverantörer som kontaktade dig. Servicestart använder denna information för att kunna matcha din förfrågan till rätt leverantörer. Informationen om förfrågan och dina kontaktuppgifter visas endast för ett fåtal leverantörer registrerade på Servicestart och i det fall det är tillämpligt, namn och information om registrerade förfrågningar till kontakter inom ditt sociala nätverk på internet. Förutom din kontaktinformation och informationen i din förfrågan samlar Servicestart även information om hur du hittade vår tjänst genom spårning med sk cookies för att förbättra och anpassa vår tjänst för dig.

Om du inte accepterar hur vi hanterar denna information kan du inte använda Servicestarts tjänster. Du ska då inte aktivera din förfrågan. Nyhetsbrev och liknande kommunikation från Servicestart är möjligt att avbeställa via länk i utskicket eller genom att anmäla det till Servicestart kundtjänst på tel. 08-510 607 00 eller genom att skicka email till vår support.

 

Felaktig information

Varje användare ansvarar för att den information man registrerar är korrekt och att man använder tjänsten i ärligt uppsåt. I den händelse man lämnat fel information ska man skyndsamt rätta denna genom sitt konto på Servicestart eller genom att meddela Servicestart felet. Servicestart har rätt att stänga av eller ändra en användares konto eller uppgifter vid misstanke om missbruk, felaktig information eller för att följa svensk lag. Användare på Servicestart rekommenderas att uppträda respektfullt mot andra användare som man kan komma i kontakt med genom tjänsten.

 

Ansvar för utförda tjänster

Servicestarts roll är endast som en förmedlare av kontakten mellan Användare (den som registrerar en förfrågan) och den leverantör som besvarar samma förfrågan. Servicestart är inte part i någon del av de eventuella affärsöverenskommelser som en Användare och Leverantör eventuellt ingår som en följd av användandet av tjänsten. Servicestarts rekommendationer till Användare inför köp av en tjänst finns tillgängliga här: http://se.servicestart.com/info/showBuyerscheck.do

 

Ändringar av policy

Smärre ändringar i denna användarpolicy kan göras av Servicestart genom att lägga upp en uppdaterad version på webbplatsen. Den senaste versionen lades upp 2012-10-03. Vid väsentliga ändringar kan Servicestart komma att kontakta användarna via e-post.

 

Kontakt och frågor

Logga in på ditt konto för att se den Användarinformation du registrerat och de förfrågningar du skapat. Om du har frågor om ditt konto eller den information som du registrerat på Servicestart är du välkommen att kontakta oss på tel. 08-51060700 eller skicka ett email till vår support support@servicestart.se.

Tack för att du använder vår tjänst!