Banknyheter

Här kan du läsa nyheter och kommentarer om de senaste händelserna och hur de kan påverka din privatekonomi. Bankvärlden och finansmarknaderna är i ständig förändring och rörelse, genom att hålla dig uppdaterad kan du snabbt agera om du tjänar på att ändra något rörande dina lån, sparande eller betaltjänster.