84% tyckte det var enkelt att byta bank –  Hälften av svenskarna har inte ens provat

84% tyckte det var enkelt att byta bank – Hälften av svenskarna har inte ens provat

Enligt en undersökning som presenteras i Svenska Dagbladet under helgen har 43% av svenskarna aldrig bytt bank.

– Trots att de är besvikna och uppretade så drar sig många för att byta bank. Man tycker dels att det är krångligt och osäkert, dels att de stora bankerna ändå är mycket likvärdiga, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

Erfarenheter visar att de konsumenter som byter bank får högre servicegrad och bättre villkor. Att nästan hälften av svenskarna aldrig bytt bank under hela sitt liv förvånar många eftersom det aldrig varit lättare att göra ett bankbyte än nu. Till följd av både ändrade regler och modern teknik förväntas fler konsumenter upptäcka detta.
Undersökningen visade också att bland de bankkunder som har bytt bank någon gång svarade 84% att bankbytet var ”ganska lätt”, eller ”mycket lätt”. Endast två procent tycker att bytet var mycket svårt att genomföra.


BytaBank - Nyhetsredationen