Otrohet lönar sig

Otrohet lönar sig

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) rapporterar att svenska folkets förtroende för bankerna är lägre än på mycket länge, speciellt storbankerna. Ny statistik visar nu att de bankkunder som är otrogna, de som byter bank till en ny eller skaffar kompletterande tjänster hos en annan bank, belönas med lägre ränta än de bankkunder som är trogna mot sin gamla bank. Trots detta säger sig endast sju procent i undersökningen vara beredda att byta bank. Samtidigt har ny teknik och regelverk gjort det lättare än någonsinn att byta bank varför allmänheten verkar oinformerad om hur lätt det är att göra ett bankbyte.

– Att byta bank är inte svårt. Det finns ett intresse hos bankerna att det ska gå smidigt, säger Ulf Rydstedt, jurist på Konsumenternas bank- och finansbyrå.

Antalet bankbyten förväntas nu öka de närmaste åren.


BytaBank - Nyhetsredationen