Bankernas nya rekordmarginaler på bolånen

Bankernas nya rekordmarginaler på bolånen

Finansinspektionen rapporterar att de svenska bankerna hade rekordmarginal på bolån under första kvartalet 2015.

Det stora räntefallet har verkligen gynnat lönsamheten hos de svenska storbankerna vars främsta inkomstkälla är hushållens bostadslån. Finansinspektionen mäter bankernas bruttomarginal, bankernas faktiska utlåningsränta minus deras finansieringskostnad. Inte sedan Finansinspektionen påbörjade sina mätningar av bolånemarginalerna strax efter millennieskiftet har marginalerna varit så höga som den senaste tremånaders perioden.

 

 

 


BytaBank - Nyhetsredationen