Fortsatt tapp i kvalitetsindex för bankerna

Fortsatt tapp i kvalitetsindex för bankerna

Svenskt Kvalitetsindex har nu offentliggjort sin årliga undersökning av de svenska bankerna. Svenskarna har fortsatt minskat förtroende för bankerna, en trend som pågått sedan 2010. Alla banker åtnjuter idag ett lägre förtroende av sina kunder än de gjorde för fem år sedan.

Endast 28% av konsumenterna uppger att de har stort förtroende för bankerna. Vad gäller kundnöjdheten med sin egen bank toppar en nischbank listan i år igen.

bankski2015

En siffra över 75 anses betyda en stark relation mellan bank och kund. Som synes ovan är det bara en bank som åtnjuter detta. Kunderna i övriga banker tillhör den växande grupp svenskar som sannolikt kan överväga att byta bank. Ett kundnöjdhets index under 60 anses utgöra stor risk att kunden byter leverantör. Alla de svenska storbankerna, utom Handelsbanken, ligger närmare denna nedre gräns än den övre. Dessutom var förändringen negativ, dvs alla dessa bankerna minskade sin kundnöjdhet jämfört med föregående år.

En annan intressant trend som går att utläsa från rapporten är att fler svenskar använder fler banker. 2010 uppgav 30% att de är kund i flera banker, siffran har stigit till 50% 5 år idag. Det verkar alltså som att den minskade kundnöjdheten också får praktiska konsekvenser, många bestämmer sig antingen för att byta bank eller att skaffa kompletterande banktjänster hos någon annan bank än sin vanliga husbank.


BytaBank - Nyhetsredationen