Nischbankerna leder i kvalitetsindex

Nischbankerna leder i kvalitetsindex

Enligt den årliga undersökning som Svensk Kvalitetsindex gör skedde en liten ökning förra året av de svenska bankkundernas kundnöjdhet från 68,7 till 69,0. Inom branschen finns det dock stora skillnader. Två intressanta fenomen kan urskiljas:

  • Yngre och storstadsmänniskor är betydligt mindre nöjda med sin bank än äldre människor som bor utanför storstäderna.
  • Nischbankerna och de mindre kända bankerna har högre andel nöjda kunder än de stora traditionella bankerna.

 


BytaBank - Nyhetsredationen