Rekordmånga svenskar redo att byta bank enligt ny rapport

Rekordmånga svenskar redo att byta bank enligt ny rapport

Den globala analysfirman Cap Gemini har publicerat en rapport som behandlar svenska banker och digitala utmaningar. Enligt rapporten har antalet svenska bankkunder som inte känner sig nöjda med sin bank ökat med 10 procentenheter sedan den senaste kartläggningen 2014. Sverige är bland de 10 länder där missnöjet har ökat starkast, efter Japan, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien. Insikter kring de svenska kundernas beteende förstärker denna bild ytterligare.

  • Nästan en tredjedel av svenskarna uppger att de inte vill köpa fler tjänster av sin bank. Andelen ökade med närmare 20 procentenheter från 9,2 % i 2014 till 28,8 % i år.
  • Färre personer skulle rekommendera sin bank till sina vänner – från 44,6 % 2014 till 36,7 % i år.
  • Ett ökande antal uppger också att de troligen kommer att lämna sin bank, där respondenter tillhörande Generation Y är överrepresenterade. Endast 51,7 % av Generation Y uppger att de troligen kommer att stanna hos sin bank.

En av anledningarna till årets försämrade resultat är att bankerna under åren har fokuserat majoriteten av sina investeringar på att förbättra kundgränssnittet och mindre på att förbättra de bakomliggande processerna som till exempel att förkorta svarstider och att minska felaktigheter i handläggningen av ärenden. Vår undersökning visar att 60 % av kundklagomålen fortsatt beror på dessa problem. Bankerna har traditionellt haft en ganska stabil och lojal kundbas, men rapportens resultat visar att särskilt de yngre kundernas förväntningar inte uppfylls, säger Karl Bjurström, Head of Digital Strategy & Transformation Capgemini Consulting.

Är du en av de svenskar som funderar på om du kan hitta en bättre bank? I så fall kan du börja här : Jämför bankerbjudanden


BytaBank - Nyhetsredationen